KONSULTACIJŲ IR UŽSIĖMIMŲ ETIKETAS
1. Konsultacijų / užsiėmimų grafikas yra derinamas iš anksto. Dalyviui yra rezervuojamas sutartas laikas.

2. Standartinės konsultacijos trukmė – iki 1 akademinės valandos (45 min). Kai kurių konsultacijų trukmė gali būti kitokia – tuomet tai yra nurodoma paslaugos informacijoje.

3. Standartinio meno užsiėmimo trukmė yra 2 akademinės valandos (90 min). Kai kurių užsiėmimų trukmė gali būti kitokia – tuomet tai yra nurodoma paslaugos informacijoje.

3.1. Standartinis meno užsiėmimas susideda iš dviejų dalių (jei nenurodyta kitaip). Pirmoji dalis yra skirta aktyviam temos ir užduočių aptarimui, antroji – užduočių atlikimui. Nespėjus atlikti užduočių, jas galima pabaigti savarankiškai, o rezultatus pateikti aptarimui kito užsiėimimo metu.

4. Vėluojant į užsiėmimą / konsultaciją, laikas nepratęsiamas.

5. Neatvykus į užsiėmimą / konsultaciją ir (ar) nepasinaudojus biliete ir (ar) sąskaitoje nurodyta paslauga, pinigai negrąžinami. Bilietai ir kuponai nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.

6. Nuotolinio užsiėmimo / konsultacijos metu gali būti naudojami įvairūs būdai kontaktuoti (telefonas, elektroninis paštas, socialiniai tinklai ir kt.). Jei susiduriama su ryšio sutrikimais, viena ryšio priemonė gali būti keičiama kita. Jei nepavyksta išsiųsti informacijos, siuntimą galima atlikti ne užsiėmimo metu.

7. Rezervuojant nuotolinį užsiėmimą / konsultaciją, būtina nurodyti telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kurie bus naudojami, bendraujant užsiėmimo / konsultacijos metu.

7. Fotografavimas, filmavimas ir garso įrašymas užsiėmimo / konsultacijos metu yra draudžiamas, išskyrys atvejus, kai tam buvo suteiktas leidimas.