RENGINIŲ IR UŽSIĖMIMŲ ETIKETAS
1. Renginių ir užsiėmimų grafikas yra derinamas iš anksto. Dalyviui yra rezervuojamas sutartas laikas.

2. Standartinė užsiėmimo trukmė yra 2 akademinės valandos (90 min). Kai kurių užsiėmimų trukmė gali būti kitokia – tuomet tai yra nurodoma paslaugos informacijoje. Standartinis kūrybinis užsiėmimas susideda iš dviejų dalių (jei nenurodyta kitaip). Pirmoji dalis yra skirta aktyviam temos ir užduočių aptarimui, antroji – užduočių atlikimui. Nespėjus atlikti užduočių, jas galima pabaigti savarankiškai, o rezultatus pateikti aptarimui kito užsiėimimo metu.

3. Vėluojant į užsiėmimą, užsiėmimo laikas nepratęsiamas.

4. Neatvykus į renginį ar užsiėmimą ir (ar) nepasinaudojus biliete nurodyta paslauga, bilietai nekeičiami ir (ar) pinigai už juos negrąžinami.

5. Nuotolinio užsiėmimo metu gali būti naudojami įvairūs būdai kontaktuoti (telefonas, elektroninis paštas, socialiniai tinklai ir kt.). Jei susiduriama su ryšio sutrikimais, viena ryšio priemonė gali būti keičiama kita. Jei nepavyksta išsiųsti informacijos, siuntimą galima atlikti ne užsiėmimo metu.

6. Rezervuojant nuotolinį užsiėmimą, būtina nurodyti telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kurie bus naudojami, bendraujant užsiėmimo metu.