TAISYKLĖS

Tinklapio nuostatos
Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo sutartis
Privatumo politika1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės yra juridinę galią turintis dokumentas.
1.1.1. Besinaudodamas tinklapiu ir/ar pateikdamas užklausas tinklapyje nurodytais kontaktais, naudotojas sutinka su šiose Taisyklėse pateiktomis naudojimosi sąlygomis ir privatumo politika.
1.1.2. Norint užsakyti tinklapyje eksponuojamas prekes ar paslaugas, šios Taisyklės yra laikomos Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo sutartimi ir turi juridinę galią. Pateikdamas užsakymą, Užsakovas patvirtina, kad jam sukako 18 metų ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir tokiu būdu tarp Užsakovo ir Vykdytojo yra sudaroma Prekių pirkimo-pardavimo ir/ar Paslaugų teikimo sutartis, kuri įsigalioja nuo užsakymo pateikimo momento.
1.2. Tinklapio naudotojas (gali būti vadinamas Naudotoju) - fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis tinklapiu www.dizainogalerija.com.
1.3. Užsakovas (gali būti vadinamas ir Pirkėju) - fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs užsakymą prekėms (paslaugoms).
1.4. Mokėtojas - fizinis ar juridinis asmuo, apmokėjęs Užsakovo užsakytas prekes (paslaugas).
1.5. Vykdytojas (gali būti vadinamas Pardavėju arba Paslaugų teikėju) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna apmokėjimą, vykdo užsakymą, teikia paslaugas, parduoda prekes (paslaugas). Konkretaus užsakymo Vykdytojas ir jo rekvizitai yra nurodomi Užsakymo informacijoje, kuri išsiunčiama Užsakovui el. paštu po to, kai Užsakovas pateikia užsakymą.
1.6. Tinklapio savininkas - fizinis ar juridinis asmuo, valdantis tinklapį dizainogalerija.com.
1.7. Autorius - asmuo (arba įmonė), kuriam priklauso autorinės teisės į objektą (prekę, paslaugą, intelektinę nuosavybę). Priklausomai nuo objekto, Autorius gali būti tiek Vykdytojas, tiek Tinklapio savininkas, tiek Tretysis asmuo.

2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

2.1. Užsakovas pateikia užsakymą, pildydamas užsakymo formą tinklapyje: www.dizainogalerija.com. Užsakymo formos išsiuntimas galimas tik Užakovui pažymėjus (patvirtinus), jog su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie save ir susipažinti su tinklapio Taisyklėmis.
2.1.1. Užsakovas įsipareigoja užsakymo pateikimo dieną išsiųsti Vykdytojui el. paštu (nurodytas tinklapyje) Užsakymo vykdymui reikalingą papildomą medžiagą (tekstus, nuotraukas), jei ji nebuvo pateikta Užsakymo formoje.
2.2. Visa užsakymo vykdymui reikalinga medžiaga turi būti pateikta tvarkingai, be klaidų, tinkamu formatu (kaip nurodyta tinklapyje). Kol nepateikta visa, užsakymo vykdymui reikalinga medžiaga, užsakymas nevykdomas.
2.3. Gavus užsakymą, Užsakovui jo nurodytu el. paštu išsiunčiama Užsakymo informacija su užsakytų prekių (paslaugų) sąrašu ir kainomis, mokėtina suma, apmokėjimo informacija ir Vykdytojo rekvizitais, o laiško gale persiunčiama Užsakovo užpildyta Užsakymo forma. Jei yra būtinybė, prieš išsiunčiant šią informaciją, tikslinamos užsakymo detalės.
2.4. Į visas užklausas atsakymai siunčiami kuo skubiau, tačiau užsakymas ne visais atvejais gali būti patvirtintas/atmestas nedelsiant, kadangi kai kurie užsakymai reikalauja patikrinti, ar yra galimybė juos įvykdyti (pakankamo prekių/medžiagų likučio, atlikimo terminų ir pan.). Jei darbo dienomis per parą negavote atsakymo, gali būti, jog užsakymo negavome arba nurodėte neteisingą el. pašto adresą ir nepavyksta su Jumis susisiekti. Tokiu atveju galite susisiekti su mumis telefonu, el. paštu arba užpildyti užklausą dar kartą.
2.5. Tais atvejais, kai užsakymas buvo pateiktas kitokiu būdu nei pildant užsakymo formą tinklapyje, Užsakovas, gavęs el. laišką su Užsakymo informacija ir apmokėdamas užsakymą, patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka.

3. UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

3.1. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai Užsakovui el. paštu išsiųstoje Užsakymo informacijoje nurodoma užsakymo būsena „Vykdomas“.
3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, kai Vykdytojas gauna apmokėjimą, jei nebuvo sutarta kitaip.

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Atsiskaitymo būdas: išankstinis, banko pavedimu, eurais, į Vykdytojo nurodytą sąskaitą (rekvizitai nurodomi užsakymo informacijoje, išsiųstoje el. paštu).
4.2. Užsakymas turi būti apmokėtas per vieną darbo dieną, jei nebuvo sutarta kitaip. Apmokėdamas užsakymą Užsakovas sutinka, kad paslaugos būtų pradėtos teikti nedelsiant, nepasibaigus Taisyklėse numatytam Užsakymo anuliavimo terminui. Kitu atveju Užsakovas privalo susitarti dėl apmokėjimo pasibaigus šiam terminui.
4.2.1. Jei Vykdytojas laiku negavo apmokėjimo, priimtas užsakymas nėra vykdomas. Jei Užsakovas nesusisiekia dėl apmokėjimo termino pratęsimo, užsakymas laikomas anuliuotu.
4.2.2. Užsakovui atlikus apmokėjimą pavėluotai, anuliuotas užsakymas gali būti atnaujintas, jei Vykdytojas vis dar turi galimybę jį atlikti.
4.3. Apmokant užsakymą, pavedimo mokėjimo paskirties laukelyje reikėtų įrašyti užsakymui suteiktą numerį.
4.4. Apmokėti užsakymą gali pats Užsakovas arba kitas asmuo. Sąskaita faktūra išrašoma Mokėtojui.
4.5. Sąskaita faktūra įteikiama Užsakovui vienu iš šių būdu: pristatoma siuntoje kartu su prekėmis, išsiunčiama el. paštu (PDF formato dokumentas), įteikiama asmeniškai.
4.6. Jei atsiskaitymas bus atliekamas iš šalies, esančios už SEPA ribų, banko, Užsakovas privalo apie tai informuoti Vykdytoją, pateikdamas Užsakymą, kadangi tokiu atveju yra papildomai priskaičiuojamas užsakymo administravimo mokestis, taip pat gali būti pasiūlytas alternatyvus apmokėjimo būdas per Paypal sistemą.

5. UŽSAKYMO ATLIKIMAS

5.1. Tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra palaikomas dialogas elektroniniu paštu.
5.1.1. Užsakovas įsipareigoja periodiškai tikrinti atsiųstą informaciją apie Užsakymo būseną ir operatyviai atsakyti į Vykdytojo pasiūlymus ir klausimus, ypač tais atvejais, kai Užsakymas yra skubus ir/ar reikalauja detalesnio aptarimo ar Užsakovo patvirtinimo.
(Rekomendacijos: Jei ilgai negaunate atsakymo, patikrinkite, ar laiškas atsitiktinai neatsidūrė kitame aplanke ar nebuvo ištrintas. Įtraukite Vykdytojo el. pašto adresą į kontaktų sąrašą).
5.1.2. Užsakovas įsipareigoja patikrinti, patvirtinti ir/ar pakomentuoti Vykdytojo atsiųstą, Užsakymo vykdymui reikalingą medžiagą (maketai, eskizai, nuotraukos ir pan.) per vieną darbo dieną, jei nebuvo sutarta kitaip.
5.1.3. Jei Užsakovas neatsiunčia atsakymų į Vykdytojo klausimus, pasiūlymus ir/ar laiku nepatvirtina užsakymo vykdymui reikalingos medžiagos, užsakymas gali būti anuliuotas Vykdytojo nuožiūra.
5.2. Kai gaminiai, užsakyti šiame tinklapyje, yra gaminami pagal Užsakovo individualius užsakymus, kiekvienu atveju yra atsižvelgiama į užsakymo formoje pateiktus pageidavimus, kurie gali būti vėliau tikslinami elektroniniu paštu.
5.3. Jei Užsakovas nepateikia konkrečių pageidavimų ar pateikia juos pavėluotai, Vykdytojas turi teisę atlikti užsakymą savo nuožiūra.
5.4. Jei, priimdamas užsakymą, ar vėliau, darbo eigoje, Vykdytojas Užsakovo pageidavimuose pastebi detales, kurios, jo manymu, gali atrodyti netinkamai užsakytame darbe (tarp jų rašybos bei stilistikos klaidos), ir kurias pakeitus, užsakytas darbas nepasikeičia iš esmės, jos gali būti koregujamos neinformavus Užsakovo.
5.5. Tinklapyje gali būti eksponuojamos tiesiogiai parduodamos, jau pagamintos Prekės arba konkrečios Prekių grupės pavyzdžiai. Jei prekė gaminama pagal pavyzdį, laikoma, kad Užsakovas užsako šios prekės analogo pagaminimo paslaugą. Užsakymo formoje ir sąskaitoje faktūroje nurodomas Prekės ar Prekių grupės numeris (ar pavadinimas).
5.5.1. Prekės gaminamos rankomis, todėl pagal pavyzdį pagamintos prekės gali skirtis viena nuo kitos. Identiškas atkartojimas nėra įmanomas (tai ypatingai liečia piešimo, tapybos ir skulptūros darbus).
5.5.2. Kai prekė yra gaminama pagal pavyzdį (pagal užsakymą), tai nurodoma vienu iš šių būdų: tinklapyje, elektroniniu paštu, Užsakymo informacijoje.
5.6. Užsakovas Tinklapyje mato ne galutinės Prekės atvaizdą o skaitmeninėje laikmenoje esančios Prekės atvaizdą arba Prekių grupės pavyzdį. Realus Prekės atvaizdas gali skirtis.
5.6.1. Nuotraukose pateiktos Prekės atspalviai gali skirtis nuo realių Prekės atspalvių dėl daugybės priežasčių, tokių kaip apšvietimas, fotoaparato ypatybės, skirtingų kompiuterių monitorių ypatybės, atvaizdo rezoliucijos skirtumai ir t.t. Jei Užsakovui svarbu gauti prekę tik tam tikro, konkretaus atspalvio, jis privalo atsiųsti Vykdytojui konkretaus atspalvio pavyzdį daiktinėje išraiškoje (ne skaitmeninėje laikmenoje) ir apie tai informuoti Vykdytoją Užsakymo formoje.
5.7. Paveikslai, portretai, iliustracijos.
5.7.1. Užsakant portretų piešimo paslaugą, veido ir kūno detalės nekoreguojamos. Jei Užsakovas būtinai pageidauja pakeisti tokio tipo detales, pretenzijos dėl atvaizdo portrete panašumo į nuotrauką nepriimamos. Kai Užsakovas prašo pakeisti bruožus, šukuoseną ar kūno dalis, dailininkas vadovaujasi vaizduote.
5.7.2. Užsakant meninės kūrybos prekes (paslaugas), Užsakovui gali būti siunčiami skaitmeniniu būdu atlikti pasiūlymai (iškadravimo variantai, skaitmeniniai eskiziniai koliažai, nuotraukos), pagal kuriuos bus piešiamas paveikslas. Jie yra laikomi idėjomis (koncepcijomis). Skaitmeniniu būdu atlikti pasiūlymai skiriasi nuo realių prekių, pagamintų rankomis.
5.7.3. Užsakovas ar Vykdytojas, aptardamas Užsakymo detales, gali pateikti kaip pavyzdžius kitų autorių kūrinius, kad būtų aiškiau išdėstyta mintis (žanras, stilius, kompozicija, spalvos, apšvietimas, koncepcija ir t.t.), tačiau kitų autorių kūriniai nėra kopijuojami atliekant Užsakymą. Vykdytojas gali vadovautis pateiktais pavyzdžiais, kaip inspiracijų ir pageidavimų šaltiniu, tačiau kūrinys yra kuriamas naujas.
5.7.4. Paveikslų fotografavimo paslaugos, atliekant paveikslų užsakymus, nėra teikiamos.
5.8. Užsakovas įsipareigoja patikrinti visą užsakymo vykdymui siunčiamą medžiagą bei maketus, o, radęs klaidas, nedelsiant informuoti apie tai Vykdytoją raštu. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už Užsakovo atsiųstoje ir/ar jo patvirtintoje medžiagoje likusias klaidas. Vykdytojas turi teisę atlikti darbus nepateikęs maketų ir/ar nesulaukęs Užsakovo patvirtinimo, jei užsakymas yra skubus ir/ar jei maketas yra daromas pagal nuotraukoje pateiktą pavyzdį.
5.9. Švietimo paslaugos (neformalus ugdymas, korepeticjos, konsultacijos, pramoginė edukacija ir kt.).
5.9.1. Tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra palaikomas dialogas nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu ar naudojant kitas priemones, nurodytas paslaugos aprašyme).
Rekomendacijos: Jei ilgai negaunate atsakymo, patikrinkite, ar laiškas atsitiktinai neatsidūrė kitame aplanke ar nebuvo ištrintas. Įtraukite Vykdytojo el. pašto adresą į kontaktų sąrašą. Informuokite Vykdytoją.
5.9.2. Apmokėdamas mokymo paslaugas, Užsakovas rezervuoja Vykdytojo paslaugas sutartam laikotarpiui.
5.9.2.1. Užsakovas nurodytą laikotarpį turi teisę naudotis Vykdytojo paslaugomis savo poreikiams.
5.9.2.2. Konsultacijų metu Vykdytojas atsako į laiškus per parą darbo dienomis, jei nebuvo sutarta kitaip.
5.9.2.3. Užsakovo ir Vykdytojo dialogai yra konfidencialūs.
5.9.2.4. Konsultacijoms vykstant nuotoliniu būdu, per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis nėra skaičiuojamas. Užsakovas gali naudotis paslaugomis pagal savo asmeninius poreikius. Neišnaudotas laikas neperkeliamas, pinigai negrąžinami.
5.9.3. Visa informacija apie teikiamas paslaugas yra pateikta tinklapyje: www.dizainogalerija.com
Papildomos detalės derinamos el. paštu: info@dizainogalerija.com
5.9.4. Diplomai, pažymos nei sertifikatai nėra išduodami.
5.9.5. Paslauga laikoma kokybiška, kai Užsakovui buvo suteikta galimybė naudotis ta paslauga nurodytą laikotarpį, pagal tinklapyje pateiktą paslaugos aprašymo informaciją.
5.9.6. Užsakovas, turintis pastabų dėl paslaugų kokybės, turi pateikti jas raštu Vykdytojui šių paslaugų teikimo Užsakovui metu, kad Vykdytojas turėtų galimybę kuo skubiau pašalinti trūkumus ir/ar nutraukti paslaugų teikimą. Pastabos dėl paslaugų kokybės, pateiktos ne paslaugų teikimo metu nėra nagrinėjamos.
5.9.7. Jei paslaugos informacijoje yra pateikta nuoroda su etiketu, Užsakovas įsipareigoja susipažinti su etiketo taisyklėmis ir laikytis jų.
5.9.8. Vykdytojas atsako tik už Vykdytojo teikiamų paslaugų kokybę.

6. TERMINAI

6.1. Užsakymo pagaminimo terminas – tai data (imtinai), iki kurios pagaminamas užsakymas. Užsakymas pagaminamas iki nurodytos dienos pabaigos, jei nebuvo sutarta kitaip.
6.2. Užsakymo pagaminimo terminas tvirtinamas po užsakymo pateikimo ir patikslinamas išankstinio apmokėjimo sąskaitoje.
6.3. Tinklapyje gali būti pateikti preliminarūs pagaminimo terminai, kurie yra bendro, orientacinio pobūdžio, tačiau tikslūs terminai yra derinami su konkrečiu Užsakovu konkrečiam užsakymui.
6.4. Vėluojant atsiskaityti, vėluojant pateikti užsakymo vykdymui reikalingą informaciją (medžiagą), keičiant užsakymo detales ar nurodžius netikslų adresą, pagaminimo terminas gali būti pratęstas.
6.5. Už pristatymo terminus ir kokybę yra atsakinga siuntų gabenimo įmonė. Vykdytojas gali pateikti pristatymo terminą, remdamasis siuntų gabenimo įmonės pateikta oficialia informacija. Ši informacija laikoma orientacinio pobūdžio, kadangi Vykdytojas pristatymo termino nenustato, nekontroliuoja ir nėra už jį atsakingas. Iškilus klausimams reikėtų kreiptis į nurodytą siuntų gabenimo įmonę.
6.6. Jei Užsakovas planuoja registruoti tokius produktus, kaip logotipas ar pavadinimas, siekiant išvengti nesklandumų, jis turėtų prašymą pavadinimui įregistruoti pateikti atsakingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pavadinimo sukūrimo. Gavus atsakymą iš pavadinimą registruojančios institucijos, jei reikalingas koregavimas, Užsakovas turėtų kreiptis į Vykdytoją per 3 darbo dienas nuo atsakymo gavimo (kartu reikėtų pridėti produktą registruojančios institucijos atsakymą).

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Užsakovas privalo padengti visas prekių pristatymo (siuntimo) išlaidas.
7.2. Visos siuntos yra registruojamos ir Gavėjui įteikiamos asmeniškai ir pasirašytinai.
7.2.1. Užsakovui pageidaujant, už papildomą mokestį, siunta, kurios Gavėjas yra Lietuvos teritorijoje, papildomai gali būti apdrausta, t. y. išsiųsta kaip įvertintoji siunta.
7.2.2. Užsakovui pasirinkus siuntos, siunčiamos į užsienį, draudimą, Užsakovas privalo pats įsitikinti, ar Gavėjo šalies paštas įgalina siuntų iš Lietuvos draudimą ir patikrinti maksimalią leistiną siuntos draudimo vertę tai šaliai (teirautis pašte). Ne visos šalys leidžia apdrausti siuntas. Vykdytojas neatsako už šią paslaugą ir, paštui atsisakius apdrausti siuntą ar apribojus nurodomą vertę, Užsakovui nėra grąžinamos su siuntos draudimu susijusios įmokos.
7.2.3. Siuntos draudimo (įvertinimo) įmoka, prekių grąžinimo atveju nei kitais atvejais Užsakovui nėra atlyginama.
7.3. Prekės pristatomos per kurjerį.
7.4. Siunčiant prekes į užsienį, kaina gali būti apskaičiuojama individualiai konkrečiam užsakymui pagal pasirinktos siuntų gabenimo kompanijos įkainius, priklausomai nuo prekių svorio ir dydžio, o taip pat gavėjo šalies. Papildomus mokesčius, tokius kaip muitai ir t.t., jei tokie yra taikomi gavėjo šalyje, gavėjas moka pats savo šalyje, pagal tos šalies nustatytą tvarką.
7.5. Pateikus klaidingą adresą (įskaitant pašto kodą) ir paaiškėjus, kad dėl šios priežasties paštas ar kurjerių tarnyba atsisako priimti ir užregistruoti siuntą, siunta grąžinama atgal į sandėlį, o už pakartotinį siuntimą imamas papildomas mokestis.
7.6. Išsiuntus prekes, Užsakovui pateikiamas siuntos registracijos numeris, kurį suteikia pristatymo tarnyba. Pagal nurodytą numerį už pristatymą atsakingoje kompanijoje ir/ar jos interneto svetainėje galima gauti visą su siunta susijusią informaciją.
7.6.1. Siuntų gabenimo įmonė susisiekia su Gavėju dėl siuntos įteikimo/atsiėmimo pagal nurodytus Gavėjo duomenis. Jei šie duomenis nurodyti klaidingai (pvz., nurodytas netikslus adresas ar telefonas, nesutampa Gavėjo adresas ir pašto kodas, ir pan.), siuntų gabenimo tarnyba apie siuntą neinformuoja. Tokiu atveju Gavėjas privalo pats sekti siuntos buvimo vietą siuntų gabenimo tarnybos tinklapyje pagal siuntos registracijos numerį ir ją laiku atsiimti.
7.6.2. Jei siuntų gabenimo tarnybos tinklapyje dėl sistemos sutrikimų neatsinaujina informacija apie siuntos buvimo vietą, šią informaciją galima sužinoti telefonu, susisiekus su siuntų gabenimo tarnybos operatoriais ir pateikus siuntos numerį.
7.6.3. Kurjeris, prieš atvykdamas, paprastai informuoja apie tai Gavėją telefonu. Nepavykus susisiekti su Gavėju, siunta paprastai keliauja į terminalą ar paštomatą ir Gavėjas privalo atsiimti ją pats.
7.6.4. Iškilus nesklandumams dėl siuntos pristatymo, esant reikalui, Vykdytojas pateikia Užsakovui siuntos registracijos ir prekių kvitų kopijas, kad Užsakovui turėtų galimybę kreiptis su pretenzijomis į pristatymo tarnybą.
7.7. Vykdytojas už siuntų pristatymo kokybę neatsako ir išlaidų, patirtų dėl pristatymo tarnybos kaltės, nekompensuoja.
7.8. Siuntas Gavėjas įsipareigoja priimti (atsiimti) siuntų gabenimo tarnybos taisyklėse nurodytais siuntų saugojimo terminais. Jei Užsakovas siuntos nepriėmė (neatsiėmė) laiku, ji gali būti grąžinta Vykdytojui arba perduota valstybės nuosavybėn teisės aktų nustatyta tvarka. Jei siunta buvo grąžinta Vykdytojui, Užsakovas privalo padengti visas su tuo susijusias išlaidas pagal pristatymo tarnybos įkainius. Perduotos valstybės nuosavybėn siuntos atgauti negalima ir pinigai už siuntą ir joje esančias prekes nėra grąžinami.
7.8.1. Vykdytojas neįsipareigoja priimti siuntų, grąžinamų dėl jų pasibaigusių saugojimo terminų (t. y. kai jų laiku neatsiėmė Gavėjas).
7.9. Siuntos turinį Užsakovas/Gavėjas įsipareigoja patikrinti vietoje įteikimo metu, kad būtų galimybė gauti siuntą pristačiusio darbuotojo patvirtinimą dėl siuntos komplektacijos ir/ar būklės, iškilus nesklandumams.
7.9.1. Prekės siunčiamos saugiai supakuotos (pagal siuntų gabenimo kompanijos rekomendacijas, pateiktas siuntų gabenimo kompanijos interneto svetainėje). Pardavėjas/Vykdytojas neatsako už siuntų pristatymo kokybę.
7.9.2. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, Užsakovas/Gavėjas privalo tai pažymėti siuntą pristačiusio darbuotojo dokumente, ir patikrinti prekių būklę. Jei prekės turi trūkumų, kurie atsirado dėl netinkamo transportavimo, pretenzijas reikėtų pateikti siuntą pristačiusiai kompanijai.
7.9.3. Pastebėjęs prekių ar komplektacijos trūkumus, kai siunta nebuvo pažeista, Užsakovas/Gavėjas turėtų pažymėti tai siuntą pristačiusio darbuotojo dokumente, surašyti laisvos formos prekių grąžinimo aktą su trūkumų aprašymu ir kartu su šiuo grąžinimo aktu siuntą nedelsiant grąžinti Vykdytojui. Prekių pristatymo dieną Užsakovas/Gavėjas privalo informuoti apie prekių trūkumus ir grąžinamą siuntą informuoti Vykdytoją el. paštu.

8. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Užsakovas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civiliniame kodekse, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų anuliuoti užsakymą, išskyrus numatytas išimtis.
8.2. Užsakovo teisė anuliuoti užsakymą netaikoma šiais atvejais:
8.2.1. užsakymams, pagal kuriuos paslaugos vartotojui visiškai suteiktos ir kurios numato vartotojo pareigą sumokėti kainą, jeigu prieš pradedant teikti paslaugas buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Vykdytojas visiškai įvykdys sutartį;
8.2.2. užsakymams dėl pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
8.2.3. užsakymams, susijusiems su laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymu, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
8.2.4. užsakymams, susijusiems su apgyvendinimu, prekių vežimu, automobilių nuoma, viešuoju maitinimu ar laisvalaikio paslaugomis, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
8.2.5. užsakymams, susijusiems su skaitmeninio turinio teikimu, kurie yra pradėti vykdyti ir kuriuose numatyta vartotojo pareiga sumokėti kainą, jeigu vartotojas iš anksto sutiko, kad sutartis būtų pradėta vykdyti, nors nėra suėjęs teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo terminas; vartotojas pripažino, kad jis netenka teisės atsisakyti sutarties; ir Vykdytojas patvirtino užsakymą.
8.3. Užsakymo anuliavimo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų:
8.3.1. kai pateikiamas užsakymas dėl paslaugų, – nuo sutarties sudarymo dienos;
8.3.2. kai pateikiamas užsakymas iš anksto pagamintoms prekėms iš ekspozicijos, – nuo tos dienos, kurią Užsakovas ar Užsakovo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Užsakovas ar Užsakovo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Užsakovas ar Užsakovo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
c) jeigu pateikiamas užsakymas dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Užsakovas ar Užsakovo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
8.4. Anuliuoti užsakymą Užsakovas gali išsiuntęs, laišką elektroniniu paštu.
8.5. Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Užsakovo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Užsakovui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Užsakovo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Užsakovui visas sumokėtas sumas, Vykdytojas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Užsakovas mokėdamas Vykdytojui, nebent Užsakovas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Užsakovas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
8.5.1. Vykdytojas neprivalo grąžinti Užsakovui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Užsakovas aiškiai pasirinko kitą negu Vykdytojo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
8.5.2. Vykdytojas negrąžina Užsakovui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Vykdytojui.
8.6. Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, Vykdytojo nurodytu adresu.
8.6.1. Užsakovas pats padengia visas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
8.6.2. Užsakovas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
8.7. Užsakovas, kuris anuliuoja užsakymą, kai paslaugos buvo pradėtos teikti jam nedelsiant, nepasibaigus Taisyklėse numatytam Užsakymo anuliavimo terminui (Taisyklėse numatytu atveju), privalo atlyginti Vykdytojui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Užsakovas pateikė Vykdytojui pranešimą apie užsakymo anuliavimą. Suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina.
8.8. Prekės priimamos atgal tik tuo atveju, jei Vykdytojas jas atgavo nenaudotas, nesugadintas, nepraradusias prekinės išvaizdos, originalioje pakuotėje, pilnos komplektacijos, pridėjus sąskaitą faktūrą bei laisvos formos grąžinimo aktą su parašu. Esant prekių ar komplektacijos trūkumams, tai turi būti pažymėta prekes pristačiusio darbuotojo siuntos įteikimo dokumente.
8.9. Kokybiškos prekės, kurios LR įstatymų numatyta tvarka įeina į negrąžinamų prekių sąrašą, yra nekeičiamos ir negrąžinamos.
8.10. Prekių grąžinimo prašymas gali būti atmestas, jei pirkėjas nesilaiko šioje svetainėje nurodytų taisyklių, sąlygų ir terminų ar pateikė netikslią ir/ar klaidinančią informaciją užsakydamas prekes. Jei prašymas buvo atmestas, Vykdytojas informuoja apie tai pirkėją per 5 darbo dienas, nurodydamas atmetimo priežastį.
8.11. Vykdytojas dėl objektyvių priežasčių užsakymą anuliuoti gali bet kuriame etape. Tokiu atveju Vykdytojas grąžina Mokėtojui įmoką, sumokėtą už konkretų užsakymą. Jokios kitos išlaidos nei nuostoliai nėra kompensuojami.
8.12. Prekės turi būti grąžintos tokiu pat būdu, kokiu buvo pristatytos.

9. GARANTIJA

9.1 Užsakovas turi teisę pasinaudoti taisyklėse nurodytais terminais nemokamu garantiniu aptarnavimu, jei prekei suteikiama garantija ir prekės trūkumai atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.
9.1.1. Į garantinį aptarnavimą įeina objektyvių prekės trūkumų šalinimas, jei tai yra įmanoma. Nesant galimybei pašalinti prekės trūkumus, ji gali būti pakeista tokia pat arba analogiška preke. Jei nėra galimybės pašalinti prekės trūkumų ar pakeisti jos kita preke, Užsakovui grąžinami pinigai, vadovaujantis šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
9.1.2. Norėdamas pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, Užsakovas privalo atsiųsti prekę registruotu paštu arba per kurjerį, kartu pridėdamas sąskaitą faktūrą, prekės garantinį taloną ir raštišką prašymą su detaliu prekės trūkumų aprašymu. Prekė privalo būti pilnos komplektacijos, originalioje pakuotėje.
9.1.3. Užsakovas privalo padengti visas siuntimo išlaidas.
9.2. Visi tinklapyje parduodami gaminiai yra rankų darbo, todėl reikalauja ypatingos priežiūros. Jei užsakovas nėra tikras, kaip tinkamai prižiūrėti prekę, jis gali pasikonsultuoti su Vykdytoju. Prekės, kurių trūkumai, atsirado dėl netinkamos Užsakovo priežiūros, nepriklauso garantiniam aptarnavimui.
9.3. Pogarantinis ir negarantinis aptarnavimas suteikiamas už papildomą mokestį.
9.4. Prekės, kurių trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės, gali būti restauruojamos, atnaujinamos, taisomos, jei Vykdytojas turi galimybę suteikti tokias paslaugas ir jei Užsakovas sutinka apmokėti išankstinę sąskaitą už šias paslaugas, pateiktą Vykdytojo.

10. AUTORIŲ TEISĖS

10.1. Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kopijuoti, modifikuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti, publikuoti, platinti bei naudoti komerciniams tikslams be raštiško autoriaus sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose.
10.2. Tinklapyje įgytas prekes kopijuoti, modifikuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti, publikuoti bei naudoti komerciniams tikslams be raštiško Autoriaus sutikimo griežtai draudžiama, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pateikdamas užsakymą informavo Vykdytoją, kad prekė bus naudojama tokiais tikslais. Nepasirašius autorinės sutarties tinklapyje įgytas prekes galima naudoti pagal paskirtį tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose.
10.3. Autorius bei Tinklapio savininkas pasilieka teisę publikuoti sukurtų darbų nuotraukas kaip savo meninės kūrybos pavyzdžius.
10.4. Jei dėl užsakymo specifikos Užsakovas pageidauja, kad užsakyto darbo nuotrauka nebūtų publikuojama arba publikavimas būtų laikinai sustabdytas, jis privalo apie tai įspėti Vykdytoją iš anksto arba, gavęs užsakytą darbą ir jį apžiūrėjęs, raštiškai informuoti apie tokius pageidavimus, (būtina prisegti darbo, apie kurį kalbama, nuotrauką). Jei tokio prašymo Vykdytojas negauna per 14 kalendorinių dienų, laikoma, jog Užsakovas ir/ar naujasis užsakyto darbo savininkas neprieštarauja, kad darbo nuotrauka būtų publikuojama. Į visus gautus prašymus Vykdytojas atsako raštu. Jei Užsakovas atsakymo negavo, jis turėtų informuoti apie tai Vykdytoją.
10.5. Visos autorinės teisės yra saugomos.
10.6. Trečiųjų asmenų autorinių teisių objektai, naudojami tinklapyje, yra naudojami su autoriaus sutikimu.
10.6.1. Jei trečiųjų asmenų teisių objektai, kuriuos pateikė Užsakovas, yra naudojami kūriniams, pagamintiems pagal Užsakovo užsakymą, už autoriaus sutikimą yra atsakingas Užsakovas. Nei Vykdytojas, nei tinklapio savininkas nėra už tai atsakingi ir netikrina autoriaus sutikimų.

11. KOKYBĖS STANDARTAI

11.1. Užsakymas, atliktas pagal užsakymo formoje nurodytus pageidavimus bei Užsakovo atsiųstus ir/ar jo patvirtintus Vykdytojo siūlomus pakeitimus, o taip pat, atliktas tokiu stiliumi ir technika, koks yra parodytas tinklapio pavyzdžiuose, laikomas kokybišku.
11.2. Atlikimo technika laikoma kokybiška, jei gaminys atliktas taip, kaip parodyta tinklapio pavyzdžiuose.
11.3. Visi gaminiai yra rankų darbo, todėl jiems netaikomi pramoninių/mašininių automatizuotos gamybos kokybės standartai.
11.4. Tinklapyje eksponuojamos Prekės gali būti: tiesiogiai parduodamos jau pagamintos Prekės arba konkrečios Prekių grupės pavyzdžiai, pagal kuriuos atliekami užsakymai. Rankomis pagamintos prekės gali skirtis viena nuo kitos, kadangi identiškas atkartojimas nėra įmanomas (tas ypatingai liečia piešimo, tapybos ir skulptūros darbus). Jei Užsakovo interesuose yra įsigyti tik tą konkrečią eksponuojamą prekę, o ne prekę, pagamintą pagal eksponuojamą pavyzdį, Užsakovas privalo informuoti apie tai Vykdytoją.
11.5. Užsakovas Tinklapyje mato ne galutinės Prekės atvaizdą o skaitmeninėje laikmenoje esančios Prekės atvaizdą arba Prekių grupės pavyzdį. Realus Prekės atvaizdas gali skirtis.
11.6. Paveikslų kokybė:
11.6.1. Atspalviai užsakytame darbe gali nesutapti su nuotraukoje ar realybėje esančiais atspalviais.
11.6.2. Piešinio realistiškumo ir jame pavaizduotų detalių panašumo į tikrovę lygis priklauso nuo dailininko piešimo stiliaus, atlikimo technikos bei įgūdžių, todėl Užsakovas neturi teisės reikalauti šimtaprocentinio panašumo ir realistiškumo. Piešinys laikomas kokybišku, jei jame esantys objektai yra atpažįstami iš jiems būdingų bruožų. (Piešinys nėra fotografiškas realybės atvaizdas, piešinys yra dailininko įgūdžių, dailininko vaizduotės ir realybės sintezė).
11.6.3. Piešinio ryškumas ir preciziškumas gali priklausyti nuo nuotraukos, pagal kurią yra piešiama, kokybės. Jei nuotrauka yra neryški ir negalima tiksliai įžiūrėti smulkių detalių (pvz. akių kontūrai, blakstienos ir t.t.), piešinys irgi gali būti nupieštas neryškiai arba, piešiant jį ryškesnį, gali gautis mažiau panašus į realų atvaizdą, kadangi tai, ko nesimato nuotraukoje, dailininkas turės piešti fantazuodamas.
11.6.4. Piešiant mažo dydžio portretus, jų ryškumas ir tikslumas gali būti mažesnis, ypač piešiant spalvotais pieštukais (dėl šių pieštukų sudėties, kuri neleidžia išpiešti labai smulkias detales, ir technikos ypatumų).
11.6.5. Nerekomenduojama užsakinėti veido ar kūno detalių pakeitimų portretuose. Jei Užsakovas pageidauja pakeisti veido ar kūno detales portrete, pretenzijos dėl nupiešto atvaizdo panašumo į nuotrauką nepriimamos. Kai Užsakovas prašo pakeisti bruožus, šukuoseną ar kūno dalis, dailininkas vadovaujasi vaizduote, o jo vaizduotė gali nesutapti su Užsakovo įsivaizdavimais, kaip tai turi atrodyti.
11.7. Vykdytojas atsako tik už Vykdytojo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) kokybę.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie save.
12.1.1. Užsakovui pateikus klaidingą informaciją, Vykdytojas neatsako už jokias, su tuo susijusias pasėkmes, o Užsakovas privalo per 1 darbo dieną atlyginti visas papildomai atsiradusias išlaidas.
12.2. Užsakovas, perduodamas užsakytus autorinius kūrinius tretiesiems asmenims, įsipareigoja informuoti tuos asmenis apie Autorines teises, išvardintas šiose Taisyklėse.
12.3. Užsakovas, užsakydamas gaminius su trečiųjų asmenų atvaizdais, privalo trečiųjų asmenų sutikimą naudoti jų atvaizdą, o taip pat įsipareigoja informuoti tuos asmenis apie Autorines teises, išvardintas šiose Taisyklėse. Nei Vykdytojas, nei Tinklapio savininkas netikrina leidimų ir neprisiima atsakomybės, jei Užsakovas pateikia trečiųjų asmenų atvaizdus, neturėdamas jų sutikimo, už pasėkmes su tuo susijusias. Tai yra užsakovo atsakomybė.
12.4. Užsakovas, užsakydamas gaminius su pateikta medžiaga, kurios autorinės teisės priklauso tretiesiems asmenims, privalo turėti trečiųjų asmenų sutikimą naudoti šią medžiagą, o taip pat įsipareigoja informuoti tuos asmenis apie Autorines teises, išvardintas šiose Taisyklėse. Nei Vykdytojas, nei Tinklapio savininkas netikrina leidimų ir neprisiima atsakomybės, jei Užsakovas pateikia trečiųjų asmenų medžiagą, neturėdamas jų sutikimo, už pasėkmes su tuo susijusias. Tai yra yra Užsakovo atsakomybė.
12.5. Vykdytojas neatsako už trečiųjų asmenų, tokių kaip siuntų gabenimo tarnybos, paslaugų kokybę nei už jų paslaugų suteikimo terminus.
12.6. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už patalpas ir tai, kas su jomis susiję, kai patalpos nepriklauso Vykdytojui. Už tai yra atsakingas patalpų savininkas, suteikiantis Vykdytojui galimybę jomis laikinai naudotis.
12.7. Tinklapio savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų svetainių, kurių nuorodas talpina, turinį.
12.8. Tinklapio savininkas turi teisę bet kada keisti tinklapio turinį, neinformuodamas apie tai Užsakovo.
12.9. Force majeure. Tiek Užsakovas, tiek Vykdytojas/Pardavėjas/Autorius ir Tinklapio savininkas atleidžiami nuo atsakomybės už taisyklių sąlygų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad taisyklių sąlygos neįvykdomos dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutikimo su taisyklėmis metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
12.10. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.11. Vykdytojas/Pardavėjas/Autorius nei Tinklapio savininkas nėra atsakingas už nuostolius, kurie buvo patirti ne dėl jo kaltės, bet kokius verslo nuostolius (įskaitant negautą pelną, pajamas, sutartis, numatomą taupymą, duomenis, prestižą ar prarastas išlaidas) ar bet kokius netiesioginius ar pasekminių nuostolius.
12.12. Vykdytojas yra atsakingas tik už savo paslaugų suteikimo ir savo produktų gamybos ir kūrybos procesus.
12.12.1. Sukurtų produktų, tokių, kaip logotipai ir įvairūs pavadinimai (prekės ženklo, verslo, įmonės), registravimu užsiima atsakingos institucijos (tikrina jų unikalumą konkrečioje teritorijoje, sprendžia, ar atitinka aktualius teisinius bei kitus reikalavimus, galiojančius toje teritorijoje).
12.13. Užsakovas, užsakantis paslaugas grupei ir apmokantis užsakymą, yra atsakingas už grupę ir įsipareigoja suteikti grupei visa informaciją apie paslagą, įskaitant taisykles ir etiketą.

13. PRIVATUMO POLITIKA

13.1. Tinklapio naudotojas, sutinka, kad tinklapio savininkas tvarkytų jo pateiktus duomenis pagal tinklapio taisykles.
13.2. Užsakovas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad tinklapio savininkas ir/ar užsakymo Vykdytojas tvarkytų jo duomenis pagal tinklapio taisykles.
13.3. Naudotojo pateikti duomenys naudojami tik tam tikslui, kuriam naudotojas juos pateikė, rašydamas laišką tinklapio savininkui.
13.3.1. Naudotojo duomenys, pateikti su tikslu sudaryti sutartį tarp svetainės savininko ir naudotojo, saugomi ir naudojami kaip sutarties sudarymo faktas sutarties galiojimo laikotarpiu ir/ar kaip buhalterinės apskaitos dalis (sąskaitos faktūros), vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.
13.3.2. Naudotojo laiškai saugomi elektroninio pašto dėžutėje ribotą laiką, tiek, kiek reikia atsakyti į naudotojo užklausas.
13.4. Užsakovo pateikti duomenys naudojami Užsakymui vykdyti ir buhalterinei apskaitai tvarkyti.
13.4.1. Užsakovo duomenys saugomi ir naudojami kaip buhalterinės apskaitos dalis (sąskaitos faktūros), vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.
13.4.2. Užsakymo formos bei Užsakovo laiškai saugomi elektroninio pašto dėžutėje ribotą laiką, kol pasibaigia Užsakymo vykdymo terminai.
13.4.3. Elektronio pašto adresas yra naudojamas vykdant Užsakymą bei teikiant reikalingą informaciją asmeniui, kuris kreipėsi su konkrečiais klausimais. Naujienlaiškiai nėra siuntinėjami.
13.5. Tiek Naudotojas, tiek Užsakovas turi teisę bet kada prašyti ištrinti jo duomenis, susisiekęs tinklapyje nurodytais kontaktais. Duomenys gali būti ištrinti, jei tai neprieštarauja LR teisės aktuose numatytai tvarkai.
13.6. Naudotojo ir/ar Užsakovo duomenys yra konfidencialūs. Vykdytojas gali atskleisti duomenis LR įstatymų numatytais atvejais, o taip pat tais atvejais, kai buvo pažeistos autorinės teisės.
13.7. Nei tinklapio savininkas, nei Vykdytojas neatsako už atvejus, kai duomenys buvo pavogti ar gauti kitu neteisėtu būdu trečiųjų asmenų. Taip pat neatsako už atvejus, kai tretieji asmenys naudoja neteisėtu būdu gautus duomenis.
13.8. Tinklapyje patalpinti piešinių pavyzdžiai nėra asmenų atvaizdai, o skaitmeninėje laikmenoje esančių, nufotografuotų piešinių atvaizdai. Nufotografuotų piešinių (gaminių / Autorinių kūrinių) panaudojimas apibrėžtas šiose Taisyklėse.
13.9. Tinklapyje yra naudojami standartiniai log failai, vartotojų lankomumo statistikai rinkti. Tai yra standartinė visų interneto svetainių hostingo paslaugų dalis. Tokiu būdu yra įrašomi anoniniminiai duomenys, kurie nėra susieti su lankytojų tapatybę identifikuojančiais asmeniniais duomenimis. Log failuose renkami tokio tipo duomenys kaip lankytojų IP adresai, šalys, naršyklių rūšys, ISP, data ir laikas, peržiūrėti puslapiai, puslapio paspaudimų skaičius, paieškos raktažodžiai ir pan. Ši informacija yra naudojama tinklapio lankomumo analizei ir tinklapio administravimui.
13.10. Ši Privatumo politika negalioja trečiųjų asmenų tinklapiuose, kurių nuorodas galima rasti šioje interneto svetainėje. Spaudžiant ant nuorodų, nukreipiančių į kitus tinklapius, rekomenduotina susipažinti su jų privatumo politika.
13.11. Bet kokiais duomenų tvarkymo klausimais galima bet kuriuo metu kreiptis telefonu: +37068419241, arba el. paštu: info@dizainogalerija.com
13.12. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.