Reziduojantys menininkai. Iškviečiami dizaineriai, dailininkai, rašytojai, mentoriai. Kūrybos rezidencijos. Projektų įgyvendinimas Lietuvoje ir užsienyje


MENININKŲ REZIDAVIMASTai, kas seniau buvo prieinama tik karaliams, šiandien gali būti prieinama ir Jums. Reziduojantys menininkai – tai kūrėjai, kurie įgyvendina projektus, atvykę reziduoti į įvairias vietas. Anksčiau menininkus kviesdavo reziduoti ir kurti pilyse, rūmuose ir dvaruose aukštuomenė. Šiandien yra įstaigų, kurios atlieka meno rezidencijų funkcijas. Kūrėjus taip pat kviečia pas save meno mecenatai ir asmenys (ar įmonės), norintys užsakyti įvairių dailės, dizaino, literatūros, muzikos ar kitų kūrinių.

Ką reiškia rezidavimas? Tai yra menininko laikinas apsistojimas toje vietoje, į kurią jis yra kviečiamas atvykti ir kurti. Kas tuo metu yra kuriama, priklauso nuo tarpusavio susitarimo. Menininkas gali užsiimti viena iš žemiau nurodytų veiklų:
kurti tai, kas yra susiję su kviečiančiu asmeniu ar vieta, į kurią jis yra kviečiamas (tai gali būti užsakomasis projektas);
įgyvendinti savo individualų projektą;
padėti tobulinti įgūdžius;
rengti parodas ir kitus renginius.

DAILININKO, DIZAINERIO, RAŠYTOJO, MENTORIAUS IŠKVIETIMASMūsų veikla yra plati ir apima įvairias disciplinas. Jeigu norite, kad Jūsų būstinėje Lietuvoje ar užsienyje apsistotų ir kurtų dailininkas, dizaineris ar rašytojas, galite jį iškviesti. Galbūt norėsite, kad Jums būtų sukurtas individualus kūrinys, gal norėsite pasimokyti meno iš reziduojančio kūrėjo, o gal tiesiog norėsite pasinaudoti proga praplėsti horizontus ir pabendrauti su filosofiškai mąstančia asmenybe iš meno pasaulio.

KŪRYBOS REZIDENCIJOS: KAIP VISKAS VYKSTA?Kviesdami pas save reziduoti kūrėją, turite pasirūpinti jo apgyvendinimu ir suteikti vietą kūrybai.
Iš anksto rezervuokite datas. Su Jumis bus pasirašoma sutartis.
Rezidavimo trukmė ir projekto atlikimo trukmė gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, jei rezidavimo trukmė yra trumpesnė nei projekto atlikimui reikalingas laikas, kūrėjas rezidavimo metu gali semtis įkvėpimo, rinkti kūrybinę medžiagą, fotografuoti, eskizuoti, o projektą pabaigti gali ir savo studijoje ar kito rezidavimo metu.
Užsakomo projekto atlikimo kaina derinama individualiai.Užsakyti